Pàgina 2 de 2

Les notificacions electròniques amb pàgines en blanc no tenen efecte legal?

Doctrina jurisprudencial en matèria de notificacions electròniques. Nul·litat i manca d’efectes legals de la notificació rebuda pel contribuent quan contingui pàgines en blanc.

El Tribunal Suprem confirma en la seva sentència 4991/2016 de 16 de novembre la sentència de l’Audiència Nacional de 07 de juliol de 2016 ve a establir que quan l’administrat rep una notificació que conté pàgines en blanc aquesta esdevé nul·la sempre que aquesta circumstància generi indefensió, ja que la notificació és la comunicació formal de l’acte administratiu de què es tracti, de la qual depèn l’eficàcia d’aquell acte i que constitueix una garantia tant per a l’administrat com per a l’Administració.

Continua llegint

Rescissió per lesió Ultra Dimidium o Engany a mitges

Problemes derivats de la compra d’un bé immoble a preu inferior a la meitat del preu just (l’anomenada lesió ultra dimidium o engany a mitges).

Per a algú no docte en dret, la possibilitat de comprar un bé immoble a un particular a un preu molt assequible pot semblar-li una bona oportunitat. Així, pot ser que algú se’n aprofiti de la manca de coneixement del preu de mercat d’un determinat pis per part del seu venedor per comprar-lo a un preu molt atractiu (posem, per exemple, que algú compra l’esmentat pis per 60.000 euros quan està valorat en 200.000 euros).

Ara bé, aquesta operació no resta exempta de riscos ja que la legislació catalana surt en protecció del venedor garantint que la operació de compravenda no lesiona els seus interessos. En efecte,  l’article 321 de la compilació catalana estableix que “els contractes de compravenda, permuta i demés de caràcter onerós, relatius a béns immobles, en què l’alienant hagi sofert lesió en més de la meitat del just preu, seran ressarcibles a la seva instància, encara que en el contracte hi concorrin els requisits necessaris per a la seva validesa”.

Continua llegint

El concepte de culpabilitat laboral en les infraccions laborals

Acomiadament disciplinari… quan la manca de culpabilitat laboral en l’acció del treballador impedeix extingir la relació laboral.

En un altre article havíem parlat, tot i que de forma breu, de l’acomiadament disciplinari. En aquest nou article ens proposem, mitjançant un exemple real, demostrar que no tota infracció en matèria laboral que a priori pot comportar un acomiadament disciplinari finalment esdevé en extinció de la relació laboral.

Continua llegint

L’engany de la hipoteca oberta de “La Caixa”

L’engany de la hipoteca oberta de “La Caixa” o com assegurar-se el cobrament del crèdit hipotecari sense informar el client.

Fa pocs dies vaig anar al banc on tinc domiciliada la nòmina (com poden deduir em refereixo a “La Caixa”, és clar) i em va sorprendre com em va abordar el treballadohipoteca-abiertar per intentar col·lar-me el que per a ell era una magnífica hipoteca que em donaria “un munt de satisfaccions per les seves especials condicions”.

De fet, en la seva pàgina web, aquesta entitat ven el seu producte financer de la següent manera: “La hipoteca abierta de la Caixa es uno de los productos financieros hipotecarios más interesantes que se pueden encontrar en el mercado financiero español, porque le da una vuelta de tuerca a las hipotecas tradicionales y dota de flexibilidad al cliente ante posibles circunstancias adversas en el futuro.

La gran aportación de la hipoteca abierta, con respecto al resto de productos financieros, es que permite la prácticamente automática disposición adicional de un capital ya amortizado, con lo que poder hacer frente a posibles pagos en el futuro mientras se abona la hipoteca.

Continua llegint

He fet una compra per internet i m’han portat un producte que no vull…i ara què?

En un món com l’actual, on gairebé tothom compra (o almenys ha comprat alguna vegada) productes a través d’internet, acostumen a sorgir “problemes” en l’enviament (productes que no arriben mai, que arriben tard, malmesos o que fins i tot són productes diferents als que hem sol·licitat).

Avui tractarem el cas (que per cert, és més comú del que la gent pensa) en el qual rebem un producte a casa que nosaltres no havíem sol·licitat d’inici. Posem, per exemple, que hem demanat per internet la nova samarreta del Barsa i a més d’aquesta samarreta ens arriba la samarreta del Manchester United (que tot i estar molt bé i agradar-nos, no és la que vàrem demanar inicialment).

Continua llegint

Acomiadament disciplinari…què és? I quan escau?

acomiadament disciplinari

Sense que ningú ens parli d’aquest tipus, molts de nosaltres podem intuir els motius que sota la denominació d’acomiadament disciplinari permeten l’empresari acomiadar a un treballador. Ara bé, quins són aquests motius?

El primer que cal saber és que la regulació legal es troba un cop més a l’Estatut dels Treballadors (article 54). Així, el precepte assenyalat ens diu que el contracte de treball podrà extingir-se per decisió de l’empresari, mitjançant acomiadament basat en l’incompliment greu i culpable del treballador. Els motius, entrant ja en matèria, són:

Continua llegint

El desheretament…és possible?

desheretamentAvui tractarem, encara que sigui d’una forma resumida, la institució del desheretament.

La concepció tradicional de família ha anat donant pas a noves formes com la família monoparental o la reconstituïda.

Aquest fet ha comportat molts canvis i, d’entre ells, el número de testaments que inclouen desheretaments per múltiples raons (per exemple, qui no ha sentit a parlar d’algú a qui l’han volgut desheretar per contreure segones núpcies en contra de la voluntat del pare o la mare).

Efectivament, el nostre Codi Civil (concretament el Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya) preveu en el seu article 451-17 les “causes de desheretament”, de forma que podem albirar ja la possibilitat que siguem desheretats o dit en altres paraules, que se’ns privi fins i tot de la llegítima que ens correspon legalment. Essent així, però…quan? Per qualsevol motiu?

Continua llegint

Avis que se’n fan càrrec dels fills de pares absents. Són menors desemparats?

desemparatTot i que per sort no és una situació que es dóna massa sovint, encara hi ha situacions en les quals els pares desatenen les seves obligacions amb els seus fills (bé per problemes econòmics, bé per drogodependències, etc).

En aquests casos, acostuma a ser freqüent que la figura que se’n fa càrrec dels menors desatesos pels pares són els avis, aquelles persones mancades en no poques ocasions de recursos econòmics per a poder mantenir els seus néts però amb molta cura, dedicació i estima cap als primers.

Continua llegint

La indemnització a l’acomiadament en el treball temporal

Sóc treballador amb contracte temporal i m’han acomiadat. A quina indemnització tinc accés?

Per desgràcia els temps que corren avui en dia són difícils pel treballador. Mentre que la contractació és a Espanya eminentment en règim de temporalitat (llàstima dels nostres polítics que pensen més en omplir-se les butxaques que en incentivar i promoure feina de estable i de qualitat), l’anomenada reforma laboral de 2012 (Reial Decret-llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral) ha pretès abaratir l’acomiadament i fins i tot gairebé ho aconsegueix.

En aquest context, en el qual es produeixen milers d’acomiadaments diàriament al nostre “benvolgut” estat espanyol, no són pocs els treballadors amb contracte de treball temporal que han de recórrer al seu contracte per veure quants dies d’indemnització els pertoquen un cop el seu cap els comunica que han estat acomiadats (normalment parlem de 8 dies de salari per any de servei i, a tot estirar i amb sort, en comptades ocasions arribem a veure fins a 10 dies de salari per any de servei).

Continua llegint

Entrades més recents »

© 2020 TOT DRET

Tema de Anders NorenAmunt ↑