Les notificacions electròniques amb pàgines en blanc no tenen efecte legal?

cartero entregando notificación

Doctrina jurisprudencial en matèria de notificacions electròniques. Nul·litat i manca d’efectes legals de la notificació rebuda pel contribuent quan contingui pàgines en blanc. El Tribunal Suprem confirma en la seva sentència 4991/2016 de 16 de novembre la sentència de l’Audiència Nacional de 07 de juliol de 2016 ve a establir que quan l’administrat rep una notificació que conté pàgines en blanc aquesta esdevé nul·la sempre que aquesta circumstància generi indefensió, ja que la notificació és la comunicació formal de l’acte administratiu de què es tracti, de la qual depèn l’eficàcia d’aquell acte i que constitueix una garantia tant per a l’administrat com per a l’Administració.

Leer más