El concepte de culpabilitat laboral en les infraccions laborals

manos con dados lanzandolos al aire

  Acomiadament disciplinari… quan la manca de culpabilitat laboral en l’acció del treballador impedeix extingir la relació laboral. En un altre article havíem parlat, tot i que de forma breu, de l’acomiadament disciplinari. En aquest nou article ens proposem, mitjançant un exemple real, demostrar que no tota infracció en matèria laboral que a priori pot comportar un acomiadament disciplinari finalment esdevé en extinció de la relació laboral.

Leer más